Cтандарти якості ІСО 9001: від якості управління до якості продукції та послуг

Стандарти ISO серії 9000 висувають однакові вимоги до управління організацією з точки зору забезпечення якості її діяльності. Першим принципом менеджменту якості тут проголошується орієнтація на споживача. Компанії, будучи залежними від своїх клієнтів, повинні розуміти їх поточні і майбутні потреби-відповідати вимогам і прагнути перевершити очікування. Стандарт ISO 9001, перша версія якого була випущена в 1987 році, присвячений проблемам створення системи менеджменту якості (СМЯ) на цьому базовому принципі. Документ згодом переглядався і актуалізувався, але векторні положення його залишилися незмінними. Актуальна на сьогоднішній день версія-ISO 19011: 2018. Керівні вказівки з аудиту систем менеджменту. Наличие Сертификация ИСО 9001 помогает большинству компаний решать конкретные бизнес-задачи.

Завдання, що стоїть перед СМЯ, — це не контролювати кожну операцію або одиницю продукції, а створити умови, що зводять до мінімуму помилки в роботі. Цей так званий процесний підхід був остаточно впроваджений лише у версії стандарту 2008 року і згодом отримав подальший розвиток. У новому документі роль базової характеристики діяльності компанії-результативності-істотно підвищена.

Впровадження стандарту ISO 9001 є добровільним, але для ряду сфер (ВПК, авіабудування, харчова промисловість) окремі його елементи, викладені в галузевих стандартах, підлягають обов'язковому виконанню.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .