Який порядок проведення інвентаризації?

Відбувається підрахунок, обмір і зважування з метою встановлення факту наявності майна. Даний етап здійснюється з обов'язковою присутністю матеріально відповідальних осіб.

Профессионально организованная инвентаризация при ликвидации поможет Вам выполнить все расчеты быстро и правильно.

На третьому етапі записуються відомості в інвентаризаційні описи і акти про фактичну наявність того чи іншого майна та обліку фінансових зобов'язань. Запис відомостей здійснюється не менше ніж у двох примірниках. Описи складаються як від руки, так і в друкованому вигляді. Якщо опис складається від руки, то в ній не повинно бути ніяких помарок і вона повинна бути проведена кульковою ручкою. Якщо в процесі складання опису допущена помилка, то вона закреслюється, поряд ставиться правильний запис і застереження, що вірити виправленому за підписом членів комісії. Остання сторінка опису повинна містити позначку про перевірку цін, підрахунку підсумків і таксуванні.

На заключному етапі здійснюється підписання опису представниками інвентаризаційної комісії.

Які документи складаються за результатами проведення інвентаризації?

За результатами інвентаризації готуються акти інвентаризації та інвентаризаційні описи, за затвердженою формою. Крім цього складається порівняльна відомість, в якій відображаються розбіжності даних бухгалтерського обліку та інвентаризаційного опису і відомість обліку результатів інвентаризації.

При необхідності після проведення інвентаризації можуть здійснюватися додаткові контрольні перевірки.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .